โปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

โปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  • Rapid test ตรวจวัดภูมิคุ้มกันว่ามีหรือยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

จากราคาปกติ 850 บาท ลดเหลือเพียง 590 บาท

CMIA ตรวจวัดระดับของค่า IgG ว่าภูมิคุ้มกันอยู่ที่ระดับใด

จากราคา 1,750 บาท ลดเหลือเพียง 1,200 บาท

โปรแกรมตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

โปรแกรมตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ราคาปกติ 1,290 บาท ลดเหลือเพียง 990 บาท

ตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช็คความพร้อม พร้อมรับคำแนะนำเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19