Skip to content

สาระน่ารู้กับภูมิคุ้มกันโควิด… ทำไมต้องตรวจวัดระดับภูมินะ?

เนื่องจากตอนนี้โควิดได้กลายพันธุ์ไปหลายชนิดแล้ว เราจึงไม่รู้เลยว่าตอนนี้ ร่างกายของเรามีภูมิเท่าไหร่ เพียงพอจะป้องกันความรุนแรงของโควิดแต่ละสายพันธุ์หรือไม่ การตรวจภูมิจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญ

แล้วทำไมต้องตรวจวัดระดับภูมิ 🩺

การตรวจวัดระดับภูมิเป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รู้ถึงแนวทางการป้องกันโรค เพื่อเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้ง และความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคดังกล่าว หรือถ้าหากติดเชื้อไปแล้ว เรายังมีภูมิคุ้มกันอยู่ ภูมินี้จะสามารถช่วยบรรเทาอาการ และป้องกันความรุนแรงของโรคได้

โดยการมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูง 🚀

จะช่วยยับยั้งการรุกรานของเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลังการติดเชื้อ หรือรับวัคซีนมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระดับภูมิคุ้มกันของเราก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า ความสามารถในการยับยั้งโรคก็จะลดลงตามค่าภูมิที่ลดลงด้วย หากเรามีการตรวจเช็กวัดระดับ ก็จะสามารถวิเคราะห์ วางแผนการรับวัคซีนที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่เหมาะสมได้ พร้อมกับดูแล รักษาสุขภาพด้วยวิธีการธรรมชาติควบคู่กันไป เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

Related News

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.