Skip to content

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ Health Hunter ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ Health Hunter ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

น้องพนักงานน่ารักมาก พูดจาไพเราะ เป็นกันเอง อบอุ่นค่ะ เจาะเลือดไม่เจ็บ เบามาก”

รีวิวจากผู้เข้ารับบริการโปรแกรมตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

Related News

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.